Podbój 31.03.2019

Przemyśl dobrze swoje zgłoszenie, nie bedzie możliwości zmiany strony.

Rejestracja kończy się w sobote o 12:00.

W sobote do godz 21:00 ukaże się ostateczna wersja stanu oddziałów po zbalansowaniu. W pierwszej kolejności będą balansowane osoby które wybrały dowolną stronę konfliktu a następnie bez wpisanej ekipy.